Länkar

Länkar till intressanta sidor:

  • Daucus Design är mitt företags hemsida, där handlar det mest om förpackningsdesign för småskalig matproduktion.
  • showroomidun är en facebooksida där ett flertal personer som skapar nytt av återbrukad textil visar produkter de har till salu. Var och en syns i ett eget album. (vi växer gärna, söker fler säljare)